top of page

​공릉 헤즈업 보드카페

bandicam 2022-03-17 15-53-23-558.jpg
공릉 헤즈업 보드카페

  👹강북 최고방수👹
       8시 스타트
🔥블라인드 1000-1000
🔥Buy in 10-50
🔥신규 얼리3p
🔥언제나 3P
🔥스타트얼리 5p
🔥신규얼리 스타트얼리 중복 가능!!
                  👍Event

🔥올플러쉬 10p
🔥한방 시리즈 10p
🔥하이핸드
🔥주간 하이핸드(150p이상) 

😍대박 이벤트들 진행중입니다😍
😘어딜가도 찾을수 없는 방수😘
😄깊어져도 찾을수 있는 가게😄
😄관계자들이 완전 방수😄

😄매너타임 3시간

➡️24시간 문의
➡️ 010-9800-3081

언제든지 연락주세요

#광진홀덤 #동대문홀덤 #노원홀덤 #구리홀덤 #남양주홀덤
#강북홀덤 #수유홀덤 #쌍문홀덤 #도봉홀덤 #미아홀덤 #사가정홀덤 #마장홀덤
#군자홀덤 #상봉홀덤 #화양리홀덤 #구의홀덤 #창동홀덤 #번동홀덤 #쌍문홀덤 
#우이동홀덤 #종암홀덤 #안암홀덤 #의정부홀덤 #중계홀덤 #상계홀덤 #하계홀덤
#공릉홀덤 #면목홀덤 #중랑홀덤 #방수홀덤 #중랑홀덤 #노원홀덤
bottom of page