top of page

​강남 ON&OFF 보드카페

bandicam 2022-03-17 15-53-23-558.jpg
⚡️⚡️⚡️ON&OFF 보드카페⚡️⚡️⚡️  
             🔥테이블 진행중!!!🔥
📱📱010-5169-2089   
 
🕌강남 최고급 보드카페🕌   
  
🎖강남 방수1등 보드카페🎖   
  
✅✅매일 9⃣시 스타트✅✅   
  
♦️ BL 1000-2000(5000)   
  
🎫 BUY-IN  20~50 🎫   
🎫  워싱 후 맥스100 🎫   
 
🍊스타트 얼리 7P 이벤트🍊
   (10시이전에 오신분들)
❤️언제나3p  
❤신규5p 

⭐️ ALL FLUSH이벤트 10P
⭐️ 2시간마다 깜깜이 10P
⭐️ 파워볼 30P 

⏰4시간 의무 워싱(100)    
🚗주차 완비     
⭕️딜턴     
☕️음료.커피.라면 무료재공   
  
      ❌  ❌  제발 생도라고 생각하면    
           연락하지마세요 !!! 부탁드립니다🙏    
  
🚫얼리사냥꾼 패스   
🚫30분에 한번참여 하실꺼면 집으로GoGo   
  
📱📱010-5169-2089      
  
#강남 #선릉 #역삼 #삼성 #대치 #도곡 #신사 #논현 #압구정 #청담 #개포 #반포 #잠원 #서초 #방수 #배당 #강남홀덤 #홀덤 #온앤오프
bottom of page